Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

raspberryyy
Zakochanie się jest jak szaleństwo. Wybucha jak wulkan, a potem się uspokaja. Wtedy jest czas, by pomyśleć. Czy wasze korzenie tak się już splotły, że nie da się was rozdzielić. Bo... na tym polega miłość. Miłość to nie brak tchu, ciągłe podniecenie, chęć kochania się w każdej sekundzie. Nie bezsenna noc pełna marzeń, że on całuje całe Twoje ciało. To tylko oznacza 'zakochać się'. A to każdy z nas może sobie wmówić. Miłość to jest to, co zostaje, gdy 'zakochanie się' kończy.
— PRAWDZIWE
Reposted bysalma7891parisseratoujoursparisprzeciezwieszzeciekochamhowfaryouwouldgoesspereranakareninaaisolrosentymentalnadzikusowska

January 04 2015

raspberryyy
raspberryyy
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viazapachsiana zapachsiana

December 31 2014

raspberryyy
Niepewności stan ogarnął mnie, nie potrafię czuć, nie potrafię chcieć.
Nie dogonisz myśli, w których sama gubię sens.
— !!!
Reposted byviolethill violethill
raspberryyy
I gdy spotkacie się przypadkiem gdzieś na mieście
jest jakoś dziwnie, cholernie śmiesznie..
rzucone cześć ot tak, po dłuższej chwili
pustka pomiędzy ludźmi, którzy przecież razem żyli
— TMK aka piekielny

December 30 2014

raspberryyy
4732 13d3 420
Reposted byunpredictablee unpredictablee
raspberryyy
4669 efcd
Reposted byllarwyddrybq
raspberryyy
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
raspberryyy
Pogubiliśmy się w tym wszystkim, zauważyłeś?
— znalezione w opisach na lapku
raspberryyy
Może moglibyśmy być dla siebie wsparciem? I mogłoby być dobrze i mogłoby być fajnie
— Pezet
raspberryyy
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz
z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
— E L James
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viazapachsiana zapachsiana
raspberryyy
Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu. 
— Borszewicz
raspberryyy
On nawet nie wie ile szczęścia mam w oczach, gdy Go widzę.
— bo Jego to nie obchodzi
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viachocoway chocoway

November 22 2014

raspberryyy
6135 67d5 420
raspberryyy
Reposted byblackberry21micomomicuando
raspberryyy
raspberryyy
Reposted frompluviophile pluviophile viazamknioczy zamknioczy
raspberryyy
raspberryyy
raspberryyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl